Usługi księgowe

Prowadzimy również biuro rachunkowe Camilla

http://www.bialystok-ksiegowa.pl

Oferta skierowana jest do jednoosobowych, mikro i średnich przedsiębiorstw. Idealny stosunek ceny do zakresu usług biura rachunkowego sprawia, że będą mogli Państwo spać spokojnie i nie martwić się księgowością.

Czym się zajmujemy?

 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku od osób fizycznych
 • Prowadzenie ewidencji VAT/rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Pełna obsługa kadrowa
 • Rozliczanie podatku dochodowego pracowników
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, naliczanie składek i sporządzanie deklaracji
 • Elektroniczna transmisja dokumentów ZUS przy wykorzystaniu programu Płatnik
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności
 • Inne usługi eksperckie z zakresu podatków i księgowości

Kontakt – https://bialystok-ksiegowa.pl/kontakt.htm