Pomiary rezystancji uziomu

      Brak komentarzy do Pomiary rezystancji uziomu

Uziom marki Galmar, zadowalający wynik pomiaru.

pomiar rezystancji uziomu

pomiar rezystancji uziomu

Dodaj komentarz